Головна > Статті > ДОБРИВА LUBOFOSY

04.05.2019

ДОБРИВА LUBOFOSY

Всі добрива Lubofos є комплексними гранульованими добривами. Характерною особливістю цих добрив
є різноманітність форм фосфору. У кожній гранулі присутні сполуки фосфору дуже добре розчинні у воді
(аналогічно, як у суперфосфаті), а також важкорозчинні фосфати кальцію. Це дуже корисна формула, оскіль-
ки вона враховує фізіологію накопичення фосфору більшістю сільськогосподарських рослин. У початковий
період росту рослини фосфор необхідний для створення сильної кореневої системи і в цей період будуть ви-
вільнюватися фосфатні аніони із легкорозчинних форм, що містяться в добриві. Другий період підвищеного
накопичення фосфору припадає на кінець вегетаційного періоду, у період розвитку зернівок і насіння. До
цього часу з гранул вивільнялися сполуки фосфору з меншою розчинністю. Відповідно, рослини належним
чином забезпечені фосфором протягом усього періоду вегетації, а не тільки на ранніх стадіях розвитку. До-
брива Lubofos є найрізноманітнішою, з точки зору асортименту, групою продукованих нами добрив. Спектр
їх застосування дуже широкий, оскільки він включає в себе поточне забезпечення вирощуваних рослин
мінеральними елементами, поліпшення родючості ґрунту, тобто підготовку поля для наступної рослини,
підживлення багаторічних плантацій та високу ефективність на слабокислих і кислих, а також на дегра-
дованих ґрунтах. У цій групі також знаходяться добрива, хімічний склад яких розроблений для конкрет-
них сільськогосподарських культур з урахуванням не тільки співвідношення калію і фосфору в добриві, але
й для специфічних потреб окремих сортів. Наприклад, у добривах, призначених для підживлення кукурудзи,
міститься цинк і бор, цукрових буряків - натрій і бор, ріпаку - бор, а в добриві Lubofos для картоплі - частину
калію додано у сульфатній формі. Така формула дозволяє проводити комплексне підживлення плантацій
усіма потрібними мінеральними компонентами, необхідно тільки поповнення азоту. У пропозиції є також
безхлорне добриво Lubofos, призначене в першу чергу для культур, чутливих до високих концентрацій хло-
ру в ґрунтовому розчині (більшість садових рослин). Великою перевагою цих добрив є також високий вміст
кальцію і сульфату сірки з різними швидкостями вивільнення в ґрунт. Обидва компоненти відповідають за
здоров’я рослин, а також значно підвищують ефективність підживлення азотом.