Головна > Статті > ДОБРИВА LUBOFOSKI

04.05.2023

ДОБРИВА LUBOFOSKI

Добрива Lubofoski - це гранульовані комплексні добрива з дуже високою розчинністю. Легке вивільнення
компонентів з гранул робить можливим застосування добрив цієї групи для різних ґрунтів, навіть, у разі
потреби, в інтервенційному внесенні добрив. Дуже хороші результати внесення добрив отримуються на
ґрунтах, збіднених на фосфор і калій, в яких дуже важливо якомога швидше поповнити нестачу цих елемен-
тів. З цієї ж причини добрива Lubofoski рекомендуються під рослини з коротким періодом вегетації, не по-
боюючись, що компоненти з добрива не будуть використані, а також з метою підживлення постійних луків
та пасовищ. Усі пропоновані добрива Lubofoski містять в собі базові компоненти NPK, а також другорядні
компоненти, такі як кальцій і сірка. Створюючи свої продукти, ми взяли до уваги можливість вибору добрив
Lubofoski з врахуванням конкретних ґрунтових умов, а також адаптації добрив до різних видів сільсько-
господарських культур, що відповідає очікуванням наших клієнтів щодо універсальності пропозиції. Звідси
в рекомендованих продуктах різне співвідношення калію до фосфору (K2O:P2O5), яке складає 1:1,1,5:1, а та-
кож 2:1. Азот, що входить у склад добрива, задовольняє осінню потребу озимих культур в цьому елементі,
а при вирощуванні ярих культур дозволяє зменшити дози азотних добрив. Величезною перевагою кожного
добрива Lubofoska є дві хімічні форми сірки. В гранулі добрива містяться як дуже швидкодіючі сполуки сірки,
так і ті, що поступово вивільнюються на більш пізніх стадіях розвитку рослин, що забезпечує добре поста-
чання цього елемента протягом всього періоду вегетації.
Спеціально для зернових розроблено добриво Lubofoska для зернових, яке, окрім вищеперелічених власти-
востей, містить також мідь і марганець. Вміст цих мікроелементів має особливо важливе значення для пше-
ниці (мідь) і ячменю (марганець). Обидва мікроелементи, окрім специфічних фізіологічних функцій, збіль-
шують вплив азоту на врожайність.