Головна > Статті > СУПЕРФОСФАТИ

07.05.2023

СУПЕРФОСФАТИ

Суперфосфати є добре відомою і перевіреною маркою. Варто нагадати, що історія виробництва простого
суперфосфату в світі починається з середини XIX ст., а прототип цього добрива був розроблений незаба-
ром після формулювання відомого закону мінімуму Лібіха. Фосфор у цьому добриві добре розчинний у воді
(принаймні 93% сполук фосфору), а це означає значну універсальність і широкі можливості застосування.
Беручи до уваги різні уподобання замовників, пропоновані суперфосфати виробляються в гранульованій і
порохуватій (дрібнозернистій) формі. Через специфіку підживлення плантацій багаторічних насаджень для
цих культур часто вибирається дрібнозерниста форма. Крім фосфору, кожен суперфосфат містить також
кальцій і сірку. Носіями сірки є сульфати кальцію з різним ступенем гідратації, які становлять близько 50%
маси добрива. Численні досліди, проведені за кордоном і в Польщі, однозначно вказують на позитивний
вплив сірки, яка міститься в простому суперфосфаті, на урожайність. При застосуванні суперфосфату перед
посівом, систематичне вивільнення сульфатів з гранул добрива не призведе до швидкого вимивання суль-
фат-аніонів, однак забезпечить добре підживлення сіркою до кінця вегетації. Отже, відповідно до сучасних
підходів до підживлення, простий суперфосфат слід розглядати як фосфорно-сірчане добриво